Na prodej souboru pohledávek
z konkurzní podstaty úpadce
FC BOBY – SPORT a.s.
Více zde…

Příloha k vyhlášce o výběrovém
řízení. Více zde…

Comments are closed.

si