Advokátní Kancelář – JUDr. Kateřina Pavlíková a partneři

založeno 4.5.1993

 

 Kromě obchodní agendy, která převažuje, poskytujeme služby v oblastech:

Výkon funkce

 • likvidátor
 • správce konkurzní podstaty
 • insolvenční správce
 • správce podniku

Dlouhodobě spolupracuje s:

 • daňovými poradci
 • auditory
 • notářskými kancelářemi
 • překladatelskými kancelářemi
 • realitními kancelářemi
 • exekutorskými úřady
 • znalci a odhadci
 • firmami zabývajícími se cennými papíry a pohledávkami subjektů.

Právní služby poskytujeme v

 • Češtině
 • Angličtině
 • Němčině

Pracovní tým kanceláře má do 10 zaměstnanců.

Členství v České advokátní komoře, v Seznamu správců konkurzní podstaty

pa