• zastupování v přípravném trestním řízení a v trestním řízení před soudy
  • sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
  • účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
  • zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody způsobená trestným činem)
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování mládeže (t.j. nezletilých) a mladistvých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže


ar