JUDr. Kateřina Pavlíková

advokát se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel./fax: 545 176 261, email: akpavlikova@akpavlikova.cz

správkyně konkurzní podstaty

FC BOBY – SPORT a.s.

Brno, Drobného 45a, IČ: 63482622

Příloha k vyhlášce o výběrovém řízení – stručný popis pohledávek

 

Jedná se o tři pohledávky vůči České republice – Ministerstvu spravedlnosti na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem – porušení povinnosti soudu vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

Celková výše pohledávek činí v současné době 1,950.670,- Kč. Tato částka se aktuálně sestává z pohledávky 1,524.790,- Kč, pohledávky 299.880,- Kč a pohledávky 126.000,- Kč, jež jsou předmětem žalob u Obvodního soudu pro Prahu 2, prvá pod sp. zn. 18 C 346/2009, druhá pod sp. zn. 12 C 295/2010, třetí pod sp.zn. 14 C 300/2010.

Bližší informace ve věci podá Mgr. Rostislav Lukáš na tel. čísle 545 176 246 anebo na emailové adrese lukas@akpavlikova.cz.

 

V Brně dne 05.10.2012

 

 JUDr. Kateřina Pavlíková
správce konkurzní podstaty
FC BOBY – SPORT a.s.

Comments are closed.

si