• poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • příprava pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády, interní
  • směrnice
  • vznik, změna a zánik pracovního poměru

 

 

 

 

ar