• sepsání smlouvy
  • pracovní smlouva
  • kupní smlouva
  • nájemní smlouva
  • smlouva o dílo, smlouva o provedení práce
  • úvěrová smlouva
  • smlouva o obchodním zastoupení
  • smlouva o postoupení pohledávky
  • smlouva o pujčce
  • ukončení smlouvy
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekt
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschova cenných papírů a jiných listin
 • ochrana před nekalou soutěží

 

 • zakládání firem, obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev, o.p.s.
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • organizace a řízení valných hromad
 • převod firmy, převod majetku

 

 • sepsání právních rozborů a stanovisek
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace
ar