• smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • závazky a pohledávky
 • nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor
 • náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody


 • smlouvy:
  • kupní
  • nájemní, podnájemní
  • o dílo
  • o půjčce
  • o postoupení pohledávky
  • o sdružení
  • o výstavbě
  • o zřízení věcného břemene
  • zástavní
ar