• sepis návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva podle smluv uvedených výše do katastru nemovitostí
 • sepis
  • darovacích smluv
  • kupních smluv
  • smluv o převodu vlastnictví bytové (nebytové) jednotky
  • smluv (dohod) o zřízení věcného břemene a nájemních smluv k bytům nebo nebytovým prostorům
  • zástavních smluv
 • úschova listin
 • úschova peněz

obstarání dokladů potřebných pro sepis výše uvedených smluv

 

 

 

 

 

ar