• Právní poradenství v oblasti úpadkového práva
  • Řešení pohledávek
  • Sepíšeme insolvenční návrh – poskytneme Vám právní poradenství
  • Zastupování klienta v konkurzním a insolvenčním řízení, a to jak na straně dlužníka tak na straně věřitele
  • Zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
  • Zastupování v incidenčních, excindačních sporech

 

 

 

ar